Výstava Neúprosné světlo začne 14. září 2012 v Leica Gallery Prague

Oldřich Straka, Tulák

Cenné historické fotografie (autorské zvětšeniny a vintage printy) spojuje vizuálně atraktivní téma: meziválečné Československo a život těch nejchudších v době velké světové krize ve 20. – 40. letech minulého století. Zvláště v kontextu dnešní hospodářské krize jde o zajímavé srovnání. Kurátor Pavel Vančát při výběru exponátů ze soukromé sbírky akcentoval také počátky fotožurnalistiky u nás: fotografie se používaly jako prostředek pro levicovou agitaci. Výstava proběhne od 14. září do 28. října 2012 v Leica Gallery Prague.

 

Oldřich Straka, Tulák

 

Termíny akcí, konaných v Leica Gallery Prague v rámci výstavy Neúprosné světlo:

12. 9. 2012, 11 hodin             předvernisáž pro novináře

13. 9. 2012, 19 hodin             vernisáž  výstavy

4. 10. 2012, 18 hodin             komentovaná prohlídka

22. 10. 2012, 19 hod              beseda s kurátorem výstavy

28. 10. 2012                           ukončení výstavy

 

Autoři, zastoupení na výstavě

Irena Blühová (1904 – 1991)

Začala fotografovat v roce 1924. Zaměřila se na sociální fotografii slovenského venkova. V letech 19311933 studovala v německém Dessau na Bauhausu obor fotografie a typografie. Po uzavření školy nacisty se vrátila do Bratislavy, kde vedla knihkupectví. Stýkala se s levicovými intelektuály, se kterými založila spolek Sociofoto. Snímky Ireny Blühové používal John Heartfield pro své fotomontáže.

Oldřich Straka (1906 – 1983)

Během hospodářské krize ve třicátých letech pracoval jako fotoreportér pro různé noviny a časopisy (např. Ahoj na sobotu, Pestrý týden, Svět práce). Spolupracoval také se zahraničními agenturami. Byl samoukem, přesto byly jeho snímky kompozičně vyvážené se smyslem pro celek i detail. Tématem jeho fotografií byli bezdomovci, žebráci, nejchudší vrstvy pražských dělníků a malých zemědělců z venkova. Před vypuknutím války začal pracovat v reklamě u Bati ve Zlíně, kde si doplnil vzdělání pro obor fotografování a kde zůstal do konce války. K reportážní fotografii se už nevrátil. Od roku 1945 pracoval ve fotooddělení Centrotexu a Československé obchodní komory. Od roku 1956 se věnoval také barevné krajinářské fotografii a dokumentaci folklóru.

Karol Aufricht (1910–1975)

Fotografoval od roku 1926 nejprve přírodu, pak se zaměřil na sociální fotografii, v letech 1934–1938 byl členem spolku Sociofoto. V letech 1954–1975 byl redaktorem deníku Hlas ľudu.

Ilja Jozef Marko (1907–1980)

 

Byl zakladatelem a redaktorem literárního časopisu Postup. Psal sociálně laděnou poezii. V roce 1938 vydal knihu sociálně-dokumentárních fotografií z dělnického předměstí Bratislavy Dornkappel. Stejně jako částečně Tibor Honty, Irena Blühová nebo zvláště pak Oldřich Straka se věnoval reportážním snímkům se sociální tématikou.

Tibor Honty (1907– 1968)

Slovenský fotograf Tibor Honty byl autor souboru fotografií sochařských děl, série kritických dokumentů z 30. let, z osvobození Prahy Rudou armádou ze života lidí na východním Slovensku. Tibor Honty patřil k významným fotografům, kteří spolupracovali s ilustrovaným časopisem Pestrý týden.

Josef Kubín (1864 –1965)

Ján Halász (data neznámá)

Sergej Protopopov (1895 Rusko –1976 Slovensko)

Stál u zrodu fotografické reportáže na Slovensku, publikoval v ilustrovaném tisku. V letech 1957–1967 byl metodikem pro fotografii a film v osvětovém středisku v Banské Bystrici. Později zde vedl filmové studio.

Josef Zeman (data neznámá)

Karel Hájek (1900–1978)

Významný reportér ČTK. Kromě reportáží z každodenního života se také věnoval reportážním snímkům se sociální tématikou. Fotografoval prezidenty Masaryka, Háchu, Gottwalda a Beneše, kterému dělal osobního fotografa. Od roku 1932 působil v nakladatelství Melantrich. Fotografoval pro časopisy Svět v obrazech a Pestrý týden, spolupracoval i s řadou světových časopisů. S oblibou fotografoval zvířata ve volné přírodě.

Viliam Tóth (data neznámá)

 

 

VÝSTAVY