Vesnice objektivem [28] – tentokráte v Olomouci

foto Petr Kadlec, ye série Romské vesnice východního Slovenska, 2014

Vlastivědné muzeum v Olomouci představuje společný projekt Skupiny [28], o níž jsme psali  v čísle 20. Členové této skupiny po dobu několika let sledovali a dokumentovali každodenní život současné vesnice v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Rozdílné a velmi osobité přístupy k fotografii každého z šesti autorů ukazují vesnici velmi subjektivním pohledem.

Kurátorem celého projektu je profesor Jindřich Štreit, fotograf a pedagog na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, pro kterého se stala vesnice celoživotním tématem. Sám k projektu Skupiny [28] dodává: „Vesnice nabízí mnoho možností pohledů. Záleží jen na samotném tvůrci, na jeho naturelu, k jakému tématu inklinuje a jakou formu zvolí. Téma vesnice je nekonečné, protože se stále proměňuje. Změny jsou sice daleko menší a pomalejší než ve městě, ale zato viditelnější. Lidé se na vesnici většinou znají, mají snahu se setkávat a prožívat některé události společně. Je to při různých příležitostech, jako jsou taneční zábavy, sportovní utkání, myslivecké hony, vánoce, velikonoce, pohřby, svatby, křtiny, zabíjačky. Samozřejmě, že ne vše je ideální. Někdy je anonymita pozitivní a i na vesnici platí nepsané zákony. Respekt a tolerance jsou zde potřebné. Proměna vesnice jde ruku v ruce s migrací obyvatel. Tradiční vesnice ustupuje satelitním uskupením a přistěhovaným rodinám z měst. To jsou témata nejen pro sociology, ale také pro fotografy, kteří mají snahu zachytit proměnu současné vesnice.“

foto Petr Kadlec, ye série Romské vesnice východního Slovenska, 2014

foto Petr Kadlec, ze série Romské vesnice východního Slovenska, 2014

 

Na výstavě jsou k vidění fotografie Jiřího Havrdy, Michaely Hrubé, Jany Hunterové, Petra Kadlece, Davida Mužíka a Ireny Vězdové.

Vizí členů Skupiny [28], která vznikla v roce 2009, je zachytit obraz s vlastním vnitřním příběhem, jen tak lehce naznačeným a nedokončeným. Vnímají ho jako letmý okamžik proniknutí pod povrch, do křehkého meziprostoru až na samotnou hranici existence a nebytí. Fotografie je pro ně napětí a tajemství, světlo a stín, je to chvíle zalitá do ledu věčnosti. A ten okamžik je vždy fascinující. Lehce se ho dotýkají, objevují podstatu toho, co není vidět a co má zůstat skryto. Trpělivě čekají, až se změní fazóna, kdy na vteřinu zmizí maska a odkryje se skutečná pravda.

Výstava ve Vlastivědném muzeu v Olomouci je instalovaná v přízemí budovy.

K výstavě vznikl malý katalog obsahující předmluvu kurátora profesora Jindřicha Štreita i obrazovou část. Je možné jej obdržet v recepci ve vstupní hale muzea.

Putovní výstavu Vesnice objektivem [28] bylo možno shlédnout již v Českých Budějovicích a v Hlučíně v roce 2014.

Vlastivědné muzeum v Olomouci

  1. 3 – 18. 4. 2015

www.vmo.cz

Text: Tisková zpráva muzea

foto Michaela Hruba, ze série Zivot na hranici,_2012-2014

foto Michaela Hrubá, ze série Život na hranici, 2012-2014

foto Irena Vězdová, Máj, 2013

foto Irena Vězdová, Máj, 2013

VÝSTAVY