Tiché krajiny Jiřího Bartoše

Jiří Bartoš Tiché krajiny, výstava Nikon Gallery, duben - květen 2017 / časopis FOTO

Nikon Photo Gallery uvádí od 5. května 2017 pro veřejnost výstavu fotografií fotografa Jiřího Bartoše Tiché krajiny.

Jiří Bartoš se fotografií zabývá od roku 1959, celý život jako jeden z nejvýraznějších amatérů na československé a české fotografické scéně.

V roce 1960 založil Jizerský fotoklub v Hejnicích, jemuž doposud předsedá. Byl členem Studia výtvarné fotografie v Liberci, Svazu českých fotografů a je nositelem čestného titulu ASFČ. Je dlouholetým čestným členem Univerzitního fotoklubu v Jeně v SRN.

Své fotografie publikoval v odborných časopisech u nás i v zahraničí a jeho výrazná černobílá tvorba je známa po celém světě. Bývá pravidelně publikována v mezinárodních ročenkách fotografie v Rakousku, Německu a Anglii.

Jiří Bartoš proslul jako fotograf Jizerských hor, stejně jako vynálezce fotografického šperku a zvláštního druhu fotografie, jíž říká chemigram. Je držitelem řady ocenění jak v tuzemsku, tak v zahraničí a v roce 2016 obdržel Cenu ministra kultury ČR za celoživotní dílo.

Celý život se věnuje černobílé fotografii, i když jej doba dovedla v posledních letech i k zajímavé tvorbě barevné. Z jeho fotografií je velmi silně cítit vztah k přírodě, vztah k člověku, vztah k Zemi. Dýchá z nich hluboké ticho a při tom neutuchající dynamika prostoru a času.

„Černobílá škála v Bartošových studiích dává divákovi příležitost najít podle nálady svůj soukromý kolorit. Jsem si jist, že Jiří Bartoš své obrazy vymýšlí ve snu, že je tvoří v podvědomí a jeho putování za motivem je druh hédonistické vášně,“ řekl o jeho tvorbě nestor československé fotografie prof. Ludvík Baran.

Výstava v Nikon Photo Gallery potrvá do 4. června 2017.

Jiří Bartoš Tiché krajiny, výstava Nikon Gallery, duben - květen 2017 / časopis FOTO

Jiří Bartoš Tiché krajiny, výstava Nikon Gallery, duben - květen 2017 / časopis FOTO

Jiří Bartoš Tiché krajiny, výstava Nikon Gallery, duben - květen 2017 / časopis FOTO

Jiří Bartoš Tiché krajiny, výstava Nikon Gallery, duben - květen 2017 / časopis FOTO

Jiří Bartoš Tiché krajiny, výstava Nikon Gallery, duben - květen 2017 / časopis FOTO

Jiří Bartoš Tiché krajiny, výstava Nikon Gallery, duben - květen 2017 / časopis FOTO

foto Jiří Bartoš © Z cyklu Tiché krajiny

VÝSTAVY