České a slovenské fotografické publikace 1918-1989

VÝSTAVY