Soutěž: Není les jako les

soutěž Není les jako les

Nezisková organizace FSC ČR dnes zahájila jubilejní pátý ročník fotografické soutěže pro veřejnost „Není les jako les“, která patří k největším soutěžím s environmentální tématikou v České republice.

Fotosoutěž chce upozornit na důležitost přírodě blízkého lesního hospodaření a odpovědné spotřeby výrobků ze dřeva. Hlavním partnerem, který se rozhodl podpořit tuto myšlenku je v letošním roce společnost Hornbach, ceny do soutěže věnovala společnost Canon.

soutěž Není les jako les 2017 / F22.cz

Mezinárodní organizace FSC (Forest Stewardship Council) se snaží již více jak dvacet let upozorňovat na důležitost ochrany a přírodě blízké lesní hospodaření v českých i světových lesích. Ty jsou nejvíce ohroženým ekosystémem na Zemi.

Fotosoutěž „Není les jako les“ se letos posunula více k podzimním měsícům a začíná druhým srpnovým dnem, přičemž konečné datum pro zasílání fotografií je stanoveno na 31. října 2017.

Kategorie soutěže

Všichni zájemci mohou přihlásit své fotografie do jedné ze tří soutěžních kategorií

  • les nad zlato
  • dřevo, kam se podíváš
  • lidé v háji

Jednotlivé kategorie odkazují na tři základní pilíře FSC – ekologický, ekonomický a sociální.

„Fotografická soutěž je jednou z cest, pomocí kterých chceme představit široké veřejnosti důležitost odpovědné spotřeby a přírodě blízkého lesního hospodaření, jež podporuje FSC. Šetrné lesní hospodaření a odpovědná spotřeba pomáhá v rámci probíhajících klimatických změn chránit nejen mizící světové lesy, ale přispívá i ke zlepšení zdravotního stavu lesů českých, např. ke zlepšení jejich vodního režimu, kvality půd, prevenci eroze a posílení biologické rozmanitosti,“ dodává ředitel FSC ČR Tomáš Duda.

Na soutěžící čeká celkem devět cen, které obdrží autoři fotografií na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích. Výběr vítězných fotografií bude tradičně v rukou odborné poroty z řad profesionálních fotografů a zástupců partnerů fotosoutěže. Vítězové se mohou těšit na digitální zrcadlovku Canon, soutěžící na druhém a třetím místě pak na digitální kompakty téhož výrobce.

„Pro letošní ročník fotografické soutěže se podařilo získat jako partnera společnost Hornbach, která patří mezi jedny z odpovědných firem, v jejichž nabídce najde veřejnost produkty s logem FSC –  to spotřebitelům zaručuje, že dřevo pochází z lesů obhospodařovaných šetrným a přírodě blízkým způsobem,“ doplňuje Petr Březina z organizace FSC ČR.

Podmínky soutěže a vyhlášení výsledků

Fotografie a videa mohou soutěžící posílat prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.vyfotdrevo.cz, kde najdou také podrobné podmínky účasti v soutěži a galerie fotografií zaslaných do soutěže.

/ Časopis FOTO je mediálním partnerem soutěže.

VÝSTAVY