Soutěž o nejlepší divadelní fotografii

divadelní představení Evžen Oněgin, foto Alena Hrbková

Přihlaste své snímky do soutěže a staňte se součástí soutěžní přehlídky divadelní fotografie v květnu 2018. Uzávěrka soutěže je koncem ledna.

Institut umění – Divadelní ústav v rámci připravované výstavy Česká divadelní fotografie 1859 – 2017 vyhlašuje soutěž o nejlepší divadelní fotografii.

Do soutěže se mohou přihlásit profesionální fotografové i studenti fotografie se snímky pořízenými na území České republiky v letech 2015, 2016 a 2017 v několika kategoriích.

divadelni-predstaveni-morgiana-foto-petr-neubert-w1200-casopisfoto

Alexandr Grin – Daniel Špinar: Morgiana, Klicperovo divadlo Hradec Králové, 3. 3. 2012. Režie Daniel Špinar, foto Petr Neubert

Jiří Voskovec – Jan Werich – Dora Viceniková: Korespondence V+W. Divadlo Reduta Brno, 2010.  Režie Jan Mikulášek. Foto Viktor Kronbauer

Jiří Voskovec – Jan Werich – Dora Viceniková: Korespondence V+W. Divadlo Reduta Brno, 2010. Režie Jan Mikulášek, foto Viktor Kronbauer

První souhrnná výstava fotografií z divadelního prostředí Česká divadelní fotografie 1859 – 2017 představí od 9. května do 24. června 2018 v Obecním domě v Praze různé podoby divadla a jeho proměny za uplynulých téměř sto padesát let.

Divadelní fotografie je samostatnou a svébytnou uměleckou disciplínou a zejména v českých zemích má silnou tradici sahající k samotným kořenům fotografického umění. Divadelním fotografiím pořízeným v letech 2015 – 2017 bude na výstavě věnována samostatná soutěžní přehlídka současné divadelní fotografie.

Současnou tvorbu budou prezentovat nejlépe hodnocené snímky přihlášené do soutěže, které vybere odborná porota. Vybraná díla budou vystavena v druhé polovině expozice výstavy v Obecním domě pod názvem Přehlídka české divadelní fotografie. Vyhlášení a ocenění vítězných snímků proběhne během vernisáže dne 9. května 2018.

Záměrem přehlídky není jen samotný výběr a jednorázová prezentace porotou vybraných fotografií, ale především podat globálnější pohled na současnou tvorbu a porovnat díla současných tvůrců s tím, jak vypadala estetika divadelních fotografií v době, kdy tvořili Miroslav Hák, Václav Chochola, Karel Drbohlav, Jaromír Svoboda nebo Jaroslav Krejčí.

Soutěžní kategorie a témata

1. Profesionální fotografie

Kategorie se dále člení do dvou sekcí. První sekcí je Inscenace nebo divadelní či divadelně-performativní projekt, druhou sekcí je Portrét v roli.

Inscenace (divadelní projekt) – maximální počet: 3 série o maximálním počtu 5 fotografií v sérii (tj. celkem 15 ks). Přihlášeny mohou být i samostatné snímky či série o menším počtu snímků.

Portrét v roli – maximální počet: 3 fotografie.

2. Studenti oboru fotografie

Volná tvorba s divadelní tematikou. Jeden účastník může přihlásit maximálně sedm fotografií (například fotografie z inscenace, ze zákulisí, ze čtené zkoušky nebo portrét účinkujících či inscenátorů).

Uzávěrka soutěže je 31. ledna 2018.

Garant soutěže
Denisa Šťastná
Institut umění – Divadelní ústav
E-mail: denisa.stastna@divadlo.cz
Telefon: +420 605 412 819

Fotografie s vyplněnou přihláškou zasílejte na adresu

INSTITUT UMĚNÍ – DIVADELNÍ ÚSTAV
CELETNÁ 17 110 00 – PRAHA 1

Na obálku nadepište: PŘEHLÍDKA DIVADELNÍ FOTOGRAFIE

Přihlášky do soutěže si můžete stáhnout přímo na webu www.divadelnifotografie.cz/soutezni-prehlidka/.

Sledujte také facebookovou stránku soutěže a přehlídky – www.facebook.com/divadelnifotografie.

/ úvodní foto Alena Hrbková pro představení Alexandr Sergejevič Puškin – Emil František Burian: Evžen Oněgin, Městská divadla pražská, 11. 6. 2016, režie Pavel Khek

VÝSTAVY