soutěž Czech Nature Photo - pravidla, Mýval, foto Petr Bambousek (časopis FOTO)

Soutěž Czech Nature Photo

soutěž Czech Nature Photo - pravidla, Mýval, foto Petr Bambousek (časopis FOTO)

Novou soutěž, určenou českým a slovenským fotografům, vyhlásilo Czech Photo Centre, stojící za soutěží Czech Press Photo. Své snímky přírody můžete přihlašovat do poloviny května 2017.

Jaká jsou pravidla? Kdo bude vaše snímky hodnotit? Kde se můžete do soutěže přihlásit?

Soutěže Czech Nature Photo se mohou zúčastnit fotografové s trvalým bydlištěm v České a Slovenské republice.

Soutěžní kategorie

 • Savci (volně žijící)
 • Ptáci (volně žijící)
 • Plazi, obojživelníci a podvodní život (volně žijící)
 • Bezobratlí (hmyz, korýši, měkkýši a další – volně žijící)
 • Český les
 • České zemědělství a venkov
 • Zvířata v lidské péči

Pravidla Czech Nature Photo

 1. Jednotlivých prací je možno poslat maximálně deset
 2. Fotografové musí být autory snímků, které byly přihlášeny jejich jménem.
 3. Snímek smí být přihlášen pouze jednou. Snímky přihlášené vícekrát nebudou do soutěže přijaty.
 4. Porota má právo většinou hlasů v zájmu ocenění snímků rozhodnout o případném převedení prací do jiné kategorie.
 5. Snímky musí splňovat následující požadavky:
  1. Formát souboru: JPG (High quality), maximální velikost 20 MB / soubor
  2. Soubory musí být v RGB prostoru a musí obsahovat ICC Profil.
  3. Velikost fotografie musí být nejméně 3000 pixelů na delší straně. Nedostatečná kvalita znemožňující prezentaci v podobě velkoformátového tisku může být důvodem k vyřazení fotografie.
  4. U vybraných snímků si organizátor může vyžádat data v maximální kvalitě.
 6. Všechny fotografie musí být opatřeny názvem a přesným popiskem v češtině a ideálně v angličtině a místem pořízení fotografie
 7. Soutěžící potvrzuje, že jeho fotografie vznikly s respektem k přírodě, bez využití živé návnady a způsobem, který nevedl ke zranění či stresování fotografovaného zvířete nebo poškození jeho životního prostředí. Soutěžící je zároveň plně zodpovědný za dodržení všech právních předpisů a zajištění potřebných povolení, pokud jsou pro fotografování daného zvířete nebo v dané lokalitě nutná. Tato povolení je povinen na vyžádání pořadatele předložit k nahlédnutí. Podezření z neetických praktik při pořízení soutěžní práce může vést k diskvalifikaci.
 8. Obsah fotografie nesmí být pozměněn přidáním, přeskládáním, převrácením, zkreslením nebo odstraněním obsahu snímku. Povoleny jsou celkové i místní úpravy tonality a kontrastu, ořez, doostření, redukce šumu a drobné retuše (čištění). HDR, panoramata či skládání ostrosti je povoleno z fotografií pořízených na daném místě ve stejný čas a při dodržení požadavků na autentické zachycení scény.
 9. Přijaty budou jedině příspěvky nahrané a odevzdané prostřednictvím internetových stránek soutěže
 10. Možnost přihlašování snímků do soutěže od 4. dubna 2017. Uzávěrka pro přihlášky příspěvků do pilotního soutěžního ročníku 2016 je 14. května 2017, 24:00 hodin středoevropského času.
 11. Nositelům autorských práv zůstávají zachována veškerá osobnostní autorská práva k jejich dílu. Nositelé autorských práv udělují pořadateli soutěže Czech Nature Photo, společnosti Czech Photo Centre, s.r.o, neomezené a nevýlučné oprávnění k užití oceněných a dalších vybraných fotografií (výstavní kolekce) ve formě obrázků o vysokém rozlišení všemi způsoby užití ve spojení s podporou a propagací soutěže a pořadatele soutěže, tedy zejména (nikoli však výlučně) tiskem, vystavováním, sdělováním veřejnosti televizním vysíláním, počítačovou nebo obdobnou sítí, zpřístupněním ve veřejném archívu, apod., to vše bez množstevního omezení na území celého světa na celou dobu ochrany autorských práv. Oprávnění dle předchozí věty může pořadatel částečně poskytnout i třetí osobě, která se na soutěži podílí. Licence se poskytuje jako bezúplatná. Pořadatel je oprávněn fotografie přiměřeným způsobem upravit, spojit s jinými díly autorské či neautorské povahy, a to zejména pro účely dalšího užití děl (např. grafické zpracování v předtiskové přípravě, apod.) v rozsahu výše uvedeném.
 12. Pro všechny fotografie kromě oceněných a vystavených fotografií udělují nositelé autorských práv pořadateli soutěže Czech Nature Photo, společnosti Czech Photo Centre, s.r.o., právo k užití obrázků o nízkém rozlišení v neveřejném archivu pro vzdělávací a výzkumné činnosti, a to bezúplatně.
 13. Soutěžící poskytne pořadateli úplné údaje o své osobě (jméno, příjmení a údaje z profesní biografie), spolu s obrazovým snímkem (fotografií) podoby soutěžícího a současně uděluje souhlas s užitím těchto prvků pro účely pořádání výstav Czech Nature Photo (včetně propagace soutěže a výstav a spojení Czech Nature Photo s partnery) a dále i k následnému užití pro účely budoucích výstav Czech Press Nature v České republice i v zahraničí.
 14. Nositelé autorských práv prohlašují a zaručují, že jsou jedinými autory přihlášených děl, přihlášením a následným užitím fotografií nebudou nikterak dotčena práva či oprávněné zájmy třetích osob, a že žádná třetí osoba nemůže uplatnit jakákoli práva z titulu užití fotografií pořadatelem a/nebo Czech Photo, o.p.s., případně subjektem, který fotografie užívá na základě podlicence.
 15. Podmínky stanovené v soutěžních pravidlech jsou závazné a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout či vyřadit jakýkoli příspěvek do soutěže dle svého vlastního uvážení. Na účast v soutěži nevzniká právní nárok.

Kategorie

Základní kategorie „Savci“, „Ptáci“, „Plazi, obojživelníci a podvodní život“ a „Bezobratlí“ jsou určeny pro fotografie zobrazující zajímavým způsobem portréty nebo chování volně žijících živočichů v jednotlivých skupinách. V případě nejasnosti nebo možnosti zařazení do více kategorií si zvolte jednu, kterou považujete za nejvhodnější. Porota si vyhrazuje právo fotografii přeřadit do jiné kategorie.

Speciální kategorie „Český les“ si klade za cíl popularizovat fotografii zvířat, která žijí v české přírodě. Je ideální pro fotografie, kteří zachycují život typických obyvatel našich lesů společně s krásou přírody lesa (stromy, lesní zákoutí, rostliny), kterou často neprávem opomíjíme, kterou často neprávem opomíjíme. Podmínkou účasti v této kategorii je pořízení fotografií na území České republiky.

Speciální kategorii „České zemědělství a venkov“ vyhlašuje spolupořadatel soutěže Národní zemědělské muzeum a je určena pro fotografie výjimečným způsobem zachycující vztah člověka a zvířete, který po staletí utvářel český venkov a formoval českou krajinu. Od včelařství přes rybníkářství, od zemědělství po práci v lese, ale vždy s respektem a úctou ke zvířeti.

Zvířata v lidské péči – fotografie pořízené v Zoo, na workshopech či v oborách. Kategorie není určená pro fotografie psů a koček.

FOTOGRAFIE ROKU Czech Nature Photo 2017

Titul „Fotografie roku“ je hlavní cenou soutěže. Bude udělen fotografii, na jejíž výjimečných kvalitách se shodne porota soutěže. Držitel ceny získává peněžitou odměnu 20 000 Kč, Olympus OM-D E-M1 Mark II + objektiv 12-40mm PRO a diplom potvrzující vítězství v soutěži.

Ceny v soutěžních kategoriích

V každé ze soutěžních kategorií porota vybere 3 nominované a z nich poté vítěznou fotografii. Všichni vítězové jednotlivých kategorií získávají 10 000 Kč, Olympus OM-D E-M10 Mark II + objektiv 14-42 mm a diplom potvrzující vítězství v dané kategorii.

V kategorii Zvířata v lidské péči získají držitelé nominovaných snímků ceny věnované ZOO Praha.

Cena za nejlepší fotografii české přírody

Zvláštní cena portálu „Kudy z nudy“

Cena diváků

Vítěze určí návštěvníci výstavy. Divácké hlasování bude probíhat v jejím průběhu a vítěz získá získá outdoorový fotoaparát Olympus TOUGH 10 000 Kč a diplom potvrzující vítězství v hlasování veřejnosti.

Porota

Aktuální porota soutěže Czech Nature Photo je tříčlenná – Michal Krause, Rostislav Stach a Veronika Souralová.

Přihláška do soutěže Czech Nature Photo

http://soutez.cewe-fotokniha.cz/czech-nature-photo-2017

VÝSTAVY