Dušan Kochol

casopis-foto-vystavy-dusan-kochol-fotografic-drop_of_ink_02

Dušan Kochol pochází ze Slovenska, kde absolvoval studium propagačního výtvarnictví designu na Uměleckoprůmyslové škole. Poté se začal intenzivně věnovat fotografii – své znalosti nabíral v kurzech na Central Saint Martins College of Art and Design a London College of Fashion. V oblasti fotografie získal titul bakaláře umění. Poté se stal posluchačem Institutu tvůrčí fotografie v Opavě a zde po zisku magisterského stupně úspěšně obhájil i titul doktora.

Své fotografie vystavoval v galeriích nejen doma na Slovensku, ale také v České republice, Rakousku, Polsku, Německu, Litvě, v Anglii a ve Spojených státech. Pro Dušana Kochola je fotografie i určitým sociologickým výzkumem. V jeho tvorbě zabírá významné místo jednotlivec či skupina zasazená v netradičním, často neznámém prostředí. Snímky jsou pak důkazem jeho (jejich) chování, jednání a rekce, schopnosti absorbovat nové prostředí a využívat své dosavadní zkušenosti. Při této práci na rozhraní skutečnosti a fikce hraje v díle Dušana Kochola výraznou roli světlo, póza i kompozice. Zpracovává také portrétní osobnostní témata, fotoreportáže, módní fotografii a artové snímky.

Dušan Kochol je rovněž šéfredaktorem časopisu FORM Magazine a je zakladatelem bratislavského OFF festivalu, který je určen především začínajícím fotografům a patří ke stálicím bratislavské kulturní scény podobně, jako Měsíc fotografie.

VÝSTAVY