Cuba en vivo

casopis-foto-vystava-dox-cuba-en-vivo

Kuba se pod vedením Raúla Castra po mnoha letech diktatury pomalu otevírá světu. Místní nezávislí umělci však začínají mít strach, aby země místo probouzení do svobody  najednou nezjistila, že je zaprodaná cizímu kapitálu. Výstava, kterou ve spolupráci s DOXem připravila fotografka Iveta Kopicová, se primárně zaměřuje na mladší generaci kubánských umělců, tvořících mimo státem podporovaná centra. Arien Chang Castan patří k mladým fotografům-dokumentaristům, kteří se „dívají srdcem“. Fotograf Rodney Batista Herrera se zaobírá smrtí, což je na Kubě velké téma, související s původními kořeny. Ricardo Miguel Hernández je multimediální umělec zkoumající sociopolitické kontexty. Maczel Lang Santiesteban se jako malíř zabývá vztahem člověka a hmoty. Jako poslední je doplňuje o generaci starší Francis Sanchez, básník pracující s fotkami, slovem a barvami.

VÝSTAVY