Andreas Groll (1812–1872)

casopis-foto-vystava-andreas-groll-ghmp-dum-fotografie-namesti-v-plzni-1280px-Groll10

V pražském Domě fotografie je poprvé komplexněji představena práce rakouského tvůrce Andrease Grolla (1812–1872), který významě zasáhl i do dějin české fotografie. Někdy v letech 1856 a 1866 se svým fotoaparátem navštívil Království české a pořídil jedny z prvních souborů fotografií Prahy, Plzně a Kutné Hory. V 60. letech 19. století pak navštívil ještě Kolín, Rožmberk a Lednici. Zaměřoval se na takříkajíc „oficiální turistické“  objekty a upřednostňoval památky středověké.

Místa, kde v Praze rozložil svůj stativ, se později stávala stanovišti dalších generací fotografů.

Vystavoval na Světové výstavě v Paříži v roce 1855 a roku 1857 založil ve Vídni vlastní ateliér. Roku 1857 obdržel za svou fotografickou činnost vyznamenání od císaře Františka Josefa I.

VÝSTAVY