Akta erotika

casopis-foto-vystava-akta-erotika-ceske-centrum-fotografie-ladislav-postupa

V letošním roce slaví České centrum fotografie dvacet let od svého založení. Pro letní sezónu tohoto roku připravilo rozsáhlou a výpravnou výstavu s názvem AKTA EROTIKA.

S rozsahem více než 400 fotografií od bezmála 150 autorů se bude jednat o jednu z největších výstav tohoto zaměření v historii české republiky. Vedle vizuálního a uměleckého prožitku, zprostředkovaného fotografiemi světově uznávaných autorů, mezi nimiž nechybí taková jména, jako František Drtikol, Jan Saudek, Josef Ehm, Robert Vano či Taras Kuščynskyj, dotváří ucelenou kompozici vývoje aktu a erotiky ve fotografii také tvůrci, jejichž jména jsou spojována s jinými oblastmi lidské činnosti. Svou tvorbu zde představí například populární zpěvák Peter Nagy, ale příjemně jistě překvapí i fotografie, jimiž se do této doby kochali spíše odborníci a kunsthistorikové a jejichž tvůrci neprávem zůstávali skryti zájmu široké veřejnosti.

Výstava je koncipována tak, aby předložila komplexní pohled na vývoj zobrazování nahého lidského těla ve fotografii od jejích samotných počátků v devatenáctém století až po současnost. Žena je samozřejmě nesmrtelnou inspirací umělců od počátku věků. Tato výstava však bude také obohacena o unikátní kolekci aktů mužských, které jsou také součástí umělecké fotografie. Aby bylo téma vyčerpáno zcela, organizátoři se nezalekli ani odvážnějšího zpracování erotiky, které však z pochopitelných důvodů bude od hlavní expozice odděleno a kam bude přístup pouze pro plnoleté. Nedílnou součástí „užití“ lidského těla je také komerce a reklama, aby bylo pojetí výstavy skutečně vyčerpávající, bude součástí výstavy i tato oblast, doplněná sociologickými a psychologickými komentáři odborníků z příslušných oborů.

Součástí tohoto projektu pak budou další doprovodné akce, jako fotografické workshopy, jejichž vedení se ujmou přední čeští a slovenští fotografové, besedy s tvůrci, fotografické soutěže či hudební vystoupení. V rámci výstavy budou vedle katalogu také vydány další publikace, včetně Mužského aktu ve fotografii či soubor ženských aktů Františka Dostála Jak jsem potkal Evy.

casopis-foto-akta-erotika-alexander_hackenschmied_maya

casopis-foto-akta-erotika-vasil_stanko

casopis-foto-akta-erotika-taras_kuscynskyj_schoulena

casopis-foto-akta-erotika-milan_junek

casopis-foto-akta-erotika-josef_ehm2

casopis-foto-akta-erotika-josef_ehm

casopis-foto-akta-erotika-bohumil_stastny

casopis-foto-akta-erotika-alfons_mucha

VÝSTAVY