Mezi-obrazy: Archiv kameramana Jaroslava Kučery

03

Výstava v brněnském Domě pánů z Kunštátu předstuje práci kameramana Jaroslava Kučery, jednoho z nejvýznamnějších tvůrců československé kinematografie druhé poloviny dvacátého století. Hlavní část výstavy tvoří dosud nezveřejněné obrazy, koláže, fotografie, rodinné filmy nebo zkušební záběry z Kučerova archivu. Výstava odborně a kurátorsky zaštítěná Kateřinou Svatoňovou navazuje na monografii Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery, nedávno vydanou ve spolupráci Národního filmového archivu, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a společnosti MasterFilm.

text: TZ Domu umění

Hlavním cílem výstavy – i v návaznosti na publikaci – je nejen postihnout specifické postupy Jaroslava Kučery a ukázat ho v co největší komplexnosti, ale také představit práci kameramana a jeho základní mediální praktiky v jejich obecnosti. Archiv umělce totiž dovoluje proniknout ke Kučerovu/kameramanovu myšlení obrazem, přiblížit se jeho pohledu a zkoumat vazby mezi fotografickou a soukromou filmovou tvorbou a profesionálním natáčením,“ říká Kateřina Svatoňová, kurátorka výstavy. Návštěvníky vernisáže, která výstavu zahájí v úterý 18. dubna, čeká překvapení z jednoho z nejznámějších filmů, na kterém se Kučera jako kameraman podílel – ze Sedmikrásek režisérky Věry Chytilové.

Ať žije cirkus, 1967

Jaroslav Kučera je znám jako progresivní kameraman, jenž spolupracoval s tvůrci nové vlny, určil vizuální podobu řady českých filmů (mj. Perličky na dně, Démanty noci, Sedmikrásky, Ovoce stromů rajských jíme nebo Všichni dobří rodáci) a představení v Laterně magice (např. Odysseus), a jako režisér dokumentárního snímku Pražský hrad. Jeho tvorba je však mnohem pestřejší (nalezneme v ní i tendenční Cirkus v cirkuse, zábavní filmy Jáchyme hoď ho do stroje, Noc na Karlštejně, Adéla ještě nevečeřela, filmovou báseň pro EXPO 70 Česká rapsodie nebo experimentální snímek 1984: Rok Orwella). Ač je Jaroslav Kučera považován za jednoho z našich nejvýznamnějších kameramanů a za svou práci získal mnoho ocenění, nebyla jeho práce doposud zpracována, představena, zhodnocena ani vystavena.

Tato výstava nemá být pouze monografická v pravém slova smyslu a jejím hlavním cílem není přemístit film do galerie či poukazovat na jeho obrazové kvality. Tuto polohu doplní přednášky Kučerových spolupracovníků na témata vizuálních efektů nebo barevné kompozice. Hlavním impulsem vzniku výstavy Mezi-obrazy: Archiv kameramana Jaroslava Kučery se však stalo objevení nikdy nezveřejněné pozůstalosti Jaroslava Kučery, jež obsahuje obrazy, koláže, rodinné filmy, denní práce, zkušební záběry a jiné filmové materiály na 16mm a 35mm pásu, fotografie, negativy a diapozitivy. Prostor galerie se promění na pracovní stůl umělce nebo fotografickou či filmovou laboratoř kameramana, na labyrint velmi osobitých zkoušek, testů a črt.

První polovina výstavy představí Kučerovu sbírku fotografií, které vznikaly od padesátých let dvacátého století až do let devadesátých. V druhé polovině výstavy divák vstoupí mezi pohyblivé obrazy. Profesionální kameramanské počiny se zde spojují s rodinnými „home made“ filmy, se zkušebními materiály, jež dosahují nebývalé výtvarné hodnoty a blíží se spíše avantgardním (animačním) pokusům, videoartu nebo postupům hledajícím „čistý film“.

03

Doprovodný program:

  1. 5. 2017, 17 h – Použití barev ve filmech Jaroslava Kučery – přednáška Jaroslava Brabce, kameramana, fotografa, dlouholetého spolupracovníka Jaroslava Kučery
  2. 5. 2017, 17 h – Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Kateřinou Svatoňovou
  3. 5. 2017 18–22 h – Brněnská muzejní noc – výtvarná aktivita ve výstavě pro děti i dospělé, komentovaná prohlídka, projekce filmu Sedmikrásky na nádvoří

19. 4.—11. 6. 2017

Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h

www.dum-umeni.cz

02

05

04

 01

VÝSTAVY