Markéta Luskačová: Fotografie 1964 – 2014

Poutníci / Pilgrims, 1965 © Markéta Luskačová

Za padesáti lety tvorby přední české fotografky Markéty Luskačové se ohlíží výstava v Leica Gallery Prague, která začíná již tento pátek, 12.9.2014.

Marktéta Luskačová (nar. 1944 v Praze) žijící dnes střídavě v Čechách a ve Velké Británii se dokumentární fotografii věnuje již od poloviny 60. let 20. století, kdy začala vytvářet fotografický cyklus Poutníci z náboženských poutí na Slovensku a v Polsku a v období let 1967–1974 cyklus ze slovenské vesnice Šumiac. Od sedmdesátých let fotografovala v Anglii a Irsku, v letech 1975–2006 dokumentovala pouliční trhy v Londýně v cyklu Spitalfields. Od roku 1998 vytváří fotografický cyklus z českých masopustů. Dalším dlouhodobým tématem fotografií Markéty Luskačové, které bude k vidění i v Leica Gallery, jsou děti.

Poutníci / Pilgrims, 1965 © Markéta Luskačová

Poutníci / Pilgrims, 1965 © Markéta Luskačová

 

Poutníci / Pilgrims, 1968 © Markéta Luskačová

Poutníci / Pilgrims, 1968 © Markéta Luskačová

Markéta Luskačová: Fotografie 1964–2014
Když v roce 1983 uspořádalo Victoria & Albert Museum výstavu Pilgrims (Poutníci), která byla první významnou výstavou Markéty Luskačové ve Velké Británii, historik umění sir Roy Strong ve svém úvodním textu ke katalogu uvedl: „Fotografové někdy své niterné zkušenosti zaznamenávají tajemným způsobem: jako by k nim došlo před kamerou. Publikum pak jejich snímky vnímá na jakési hlubší úrovni, rozumí jim, i když zachycené události nezažilo.“ Fotografie Markéty Luskačové bychom také mohli nahlížet jako snímky, které vytvořil poutník. Ten, kdo se s dílem Markéty Luskačové setká, nemusí znát místa a lidi, které svým objektivem zachytila, a přesto mu budou spatřené scény připadat důvěrně známé. Každý, kdo stojí před jejími fotografiemi, se stává – slovy Josepha Conrada – „tajným souputníkem“.
Tato mezinárodně činná česká fotografka vždy sledovala jasný záměr. Chápe svět jako obytnou krajinu, jako bohaté společenství vztahů a osobních pout, nikoli jako anonymní prázdnotu. Její Leica zachycuje v nádherně komponovaných, zrnitých obrazech víru, která lidi posiluje, jejich podíl na aktivním vytváření každodennosti, spontánním obnovovaní tradic, chuť radosti v osamělosti a schopnost jedinečnosti v davu. Příběhy ve fotografiích Markéty Luskačové zachycují křehkou nesmrtelnost okamžiku – nakažlivé nadšení dětí, soudržnost bezdomovců, tvůrčí elán pouličních muzikantů, tajemnost masopustu… To všechno jsou obrázky intenzivně prožitého života, které empatické oko Markéty Luskačové vidí v hledáčku s maximální pronikavostí.
Spisovatel Italo Calvino ve své knize Pan Palomar poznamenává: „Pozorovat vnější vnějším nestačí: dráha pohledu musí začínat u pozorované věci a propojovat ji s věcí, která pozoruje“. Jak dokazuje tato výstava, celoživotní dílo Markéty Luskačové vždy sledovalo tuto dvojí trajektorii.

text o Markétě Luskačové: Irena Žantovská Murray, kurátorka výstavy

 

Doprovodný program:
15. 9. v 18h Beseda s Markétou Luskačovou a kurátorkou Irenou Žantovskou Murray.
16. 10. 10-17h Výtvarná dílna pro děti a mládež.
Vstupné na výstavu: plné 70 Kč, snížené 40 Kč.
Otevírací doba: po/pá: 9–21h, so+ne: 14–20h

  1. 9.—2.11.2014

Leica Gallery Prague, Školská 28, Praha 1

www.lgp.cz

 

O dětech / About Children, London, 1988 © Markéta Luskačová

O dětech / About Children, London, 1988 © Markéta Luskačová

 

Spitalfield / London, 1989 © Markéta Luskačová

Spitalfield / London, 1989 © Markéta Luskačová

 

O dětech / About Children, Liverpool, 1988 © Markéta Luskačová

O dětech / About Children, Liverpool, 1988 © Markéta Luskačová

 

 

 

VÝSTAVY