Ladislav Drezdowicz: INDIE mezi polibkem a fackou

Copyright Ladislav Drezdowicz

Jen krátce bude na konci léta na Staroměstské radnici v Praze k vidění výstava Ladislava Drezdowicze o Indii a lidech, kteří zde žijí, především etnika Dalitů. Když už se tam nemůžete vypravit sami, nechejte se tam přenést alespoň prostřednictvím fotografií.

text: TZ Ladislav Drezdowicz

Kdokoli pobýval v Indii nějakou dobu, ví, že je to země plná rozporů, země, která se zmítá mezi extrémy, ať už klimatického, náboženského nebo sociálního rázu. Musím potvrdit, že i já po celou dobu mých několika pobytů na různých místech této země jsem osciloval mezi nadšením a zklamáním, potěšením a zděšením, láskou a nenávisti. Stačí vykročit po ránu do ulic Bombeje, Kalkuty nebo Patny a člověk neví, zda ješte sní nebo ho už pohltila indická realita. Nuda je této zemi naprosto cizí.

     Můj původní záměr věnovat se dokumentaci Dalitů mně neopustil po celou dobu mých cest po této zemi. Koncem roku 2010 a začátkem roku 2011 jsem byl navíc pozván vyučovat angličtinu ve škole pro mladé dívky z této nejnižší sociální skupiny. V této internátní škole s názvem Prerana School v Danapuru jsem mohl ještě hlouběji proniknout do problematiky indického kastovnictví, které přes ústavní záruku rovnoprávnosti všech obyvatel, je natolik zakořeněno v myslích většiny Indů, že funguje více méně dál. Několik nestátních neziskových organizací mi poskytlo možnost navštívit místa Dalitů v odlehlých oblastech v Gudžarátu, Radžastánu, Uttar Pradeši a Biháru, kde kvůli negramotnosti a neinfomovanosti tito lidé o svých právech nic nevědí. A protože je Indie rozsáhlá a vesnice Dalitů jsou roztroušené po celé zemi, musel jsem často cestovat z jednoho konce na druhý a poznávat tak zemi i mimo preblematiku této sociální skupiny. Výběr fotografií pro tuto výstavu zahrnuje tedy nejen záběry týkající se přímo života Dalitů.

   Pod podobně těžkým údělem bojují o svou existenci i rybáři na Malabarském pobřeží. Nedostatek ryb a zastaralá forma rybaření, ač na pohled velmi romantická, sotva uživí rodiny rybářů.

   Mimo tato stěžejní témata nabízí Indie spousty poznatků a zážitků a pobízí fotografa k tomu, aby se svou kamerou ponořil do světa, který svou pestrostí a rozkoluplností se od našeho hodně odlišuje.  

 

O Ladislavu Drezdowicz a jeho tvorbě se můžete dovědět více v knize, kterou nedávno vydalo nakladatelsví Kant.

 

Staroměstská radnice, Staroměstské nám.1, Praha 1

16. 8.—8. 9. 2016                                    

VÝSTAVY