Kamra-e-faorce, takové to pouliční fotografování

2

V Afganistánu toho nikdy moc nebylo. O přísunu filmových rolí a nejnovější fototechniky si tamější obyvatelé mohli jen nechat zdát. A přesto i před nástupem Talibanu v roce 1996 museli mít i obyvatelé nejzapadlejších vesnic alespoň jednu svou fotografii na identifikační dokument. A tak z kombinace oficiální nutnosti na straně jedné a nedostatku techniky na straně druhé vznikly tzv. kamra-e-faorce. Skříňové fotoaparáty postavené doslova na koleně, které byly kamerou i temnou komorou v jednom.

Jak tato věc fungovala? Světlo bylo skrze fotografickou čočku směřováno do krabice, v níž byl na pohyblivé skleněné desce připevněn fotografický papír. Poté, co byl papír exponován, byl ještě uvnitř krabice pomocí připevněných rukávníků strčen do vývojky a ustalovače. Takto vzniklou negativní fotografii již bylo možno vytáhnout z krabice. Ta byla poté připevněna před čočku a celý proces se zopakoval. Tím vznikl požadovaný finální pozitiv.

Kábul, po roce 2000, courtesy of Martin Regg Cohn

V době vlády Talibanu byla fotografie, ostatně jako všechna zobrazení lidí, zakázána a skříňové fotoaparáty musely být rozbity.

Projekt Lukase Birka a Seana Foleyho se od roku 2011 snaží zdokumentovat jak historii, tak současnost fenoménu kamra-e-faorce, pouliční fotografie pomocí na koleně vyrobeného skříňového fotoaparátu.

O projektu více zde:

www.afganboxcamera.com

foto: Qualam Nabi, courtesy of Laura Lean

Více fotografií v galeriích projektu zde:

http://www.afghanboxcamera.com/abcp_gallery.htm

Jak používat skříňový fotoaparát můžete shlédnout zde.

http://www.afghanboxcamera.com/abcp_camera_howtouse.htm

A pokud si jej chcete sestrojit, film s návodem k sestrojení zde:

http://www.afghanboxcamera.com/abcp_camera_howtobuild.htm

Nebo brožurka

http://www.afghanboxcamera.com/camera/how%20to%20build%20a%20camera/HOW%20TO%20BUILD%20A%20KAMRA%20E%20FAOREE%20ONLINE%20VERSION%202013.pdf

Pokusí se to někdo z našich čtenářů zkonstruovat? Velice rádi zveřejníme výsledky jeho práce.

Kábul, polovina 70.let, courtesy of Rodney Morse

VÝSTAVY