Kamila Berndorffová: Čísi svět

foto1

Jen na krátkou dobu pouhých tří víkendů je možno v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Blatné shlédnout soubor fotografií Čísi svět od tamější fotografky Kamily Berndorffové.

Vystavované fotografie jsou zlomkem z rozsáhlého souboru, na kterém fotografka začala pracovat na sklonku roku 2013 při své zatím poslední cestě po Indii. Inspirací pro ni byla kniha spisovatelky Edy Kriseové Čísi svět, od níž se jí dostalo laskavého svolení použít tohoto názvu i pro fotografický soubor.

Přes první dojem, kdy se divákovi může zdát, že portrétovaní hráli spolu s předem připraveným pozadím pro autorku divadlo, je skutečností, že vše je opravdovou nepřibarvenou indickou realitou. Lidé na fotografiích byli v dané chvíli, většinou v podvečer, na daném místě a jejich postoj, oděv, výraz či gesta autorka nijak neovlivňovala. Fotografie tak balancují na pomezí portrétu a subjektivního dokumentu. Ostatně k dokumentu má autorka blízko již od samého počátku své fotografické tvorby a to nejen na svých cestách po Indii.

Dojem zdánlivé nesounáležitosti s okolním prostředím působí silně provokujícím dojmem. Evropan tak může v obrazech číst surrealistickou nadsázku, která je však daná pouze kulturními rozdíly a našimi často mylnými představami o daleké zemi. Soubor je možné pak chápat jako varování před unáhlenými soudy, předsudky i jistou západní povýšeností, která je v souvislosti se zeměmi třetího světa pro nás, „bílé“, charakteristická.

Kamila Berndorffová cestuje po Indii každou zimu již od roku 1998. Bez nadsázky se dá říci, že tento kraj se jí stal druhým domovem. V její tvorbě se promítá nejen výborná znalost místní kultury, ale především pokora a empatie, se kterou přistupuje k objevování této podivuhodné země.

Soubor Čísi svět je vystavován v nádherném kostele Nanebevzetí panny Marie v Blatné. Duchovní prostředí výborně podtrhuje myšlenku tolerance, pospolitosti a všelidských mravních hodnot.

text k výstavě:  Pavel Štěrba

foto2

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Blatná

16.8.— 31.8.2014

otevřeno vždy o víkendu 10:00 – 17:00

Vernisáž se uskuteční v pátek 15. 8. 2014 v 19 hodin

www.kamilaberndorffova.cz

foto1

foto3

 

VÝSTAVY