Jindřich Štreit Kde domov můj

Kde domov můj

Jindřich Štreit Kde domov můj

Rozsáhlý fotografický cyklus „Kde domov můj“ Jindřicha Štreita je věnován našim spoluobčanům, kteří žijí z různých důvodů nejen v bezdomoví, ale také v bezčasí. Vidina nekonečných hodin od půlnoci do rána, vědomí, že neexistuje žádná berlička v podobě rozsvícené televize, která by je přenesla do nového rána. Alkohol se pak stává jen chabou náplastí na zanícenou ránu vykořenění.

Z pohledu fotografa patří sociální portréty lidí bez domova a jejich krajiny bytí mezi „přitažlivá témata“, která však přinášejí řadu nástrah. Fotograf se často nevědomě ocitá ve stejné situaci jako cizinec, turista, který navštíví kulturně odlišné prostředí a během několika hodin si utvoří názor, jejž pak veřejnosti prezentuje jako zasvěcený vhled do daného problému.

A právě dlouhodobý projekt Jindřicha Štreita „Kde domov můj“ může tuto situaci zásadně změnit. Autor se ponořil do bezbřehého světa bezdomovců bez předsudků a s pokorou, kterou si vybudoval v předchozích fotograficko-sociálních projektech.

Štreitova výstava v Galerii České spořitelny poskytuje emocionálně silné, ale zároveň tiché vyprávění na samé hranici slyšitelnosti.

Výstava Jindřich Štreit – Kde domov můj je přístupná zdarma od 19. ledna do 26. února 2017.

Fotograf: prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c.
Produkce výstavy: PhDr. Duňa Panenková, Galerie České spořitelny; prof. Jindřich Štreit; Ing. Jan Oulík, Charita Česká republika
Studiové zpracování: Fotografiks s. r. o.
Instalační skupina: David Webr a partneři
Grafika: Blanka Plošticová
Překlad: Mgr. Jakub Novák

Jiří Siostrzonek, Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě

(Z textu katalogu)

Jindřich Štreit Kde domov můj

Jindřich Štreit Kde domov můj

Jindřich Štreit Kde domov můj

Jindřich Štreit Kde domov můj

Jindřich Štreit Kde domov můj

Jindřich Štreit Kde domov můj

Jindřich Štreit Kde domov můj

Jindřich Štreit Kde domov můj

 

Jindřich Štreit Kde domov můj

VÝSTAVY