Jan Pohribný – fotografie

foto Jan Pohribný, Silencio

Galerie výtvarného umění v Hodoníně až do 29. března 2015 představuje v širokém záběru tvorbu Jana Pohribného, předního českého fotografa, kterého znáte i jako autora článků v našem časopise.

Jan Pohribný se ve své volné tvorbě zaměřuje především na krajinářskou fotografii. Jeho přístup není čistě fotografický, pohybuje se na hranici land-artu. Své krajiny v reálu lehce upravuje k obrazu svému, kreslí v nich světlem, aby podtrhl některé její aspekty. (Starší práce byly výrazně ovlivněny nejen land artem, ale i konceptuální tvorbou – cykly Pigmenty, Létavci).
Mnoho novějších děl, silně stylizovaných fotografií, zobrazuje posvátná místa prehistorických kultur – megalitické menhiry, dolmeny, kultovní kamenné kruhy nebo tajemně působící skály, které autor při dlouhých expozicích doplňuje kresbami barevnými světelnými zdroji a zvýrazňuje tak jejich přízračnost a mysterióznost (cyklus Nová doba kamenná).
V Hodoníně vystavený výběr kurátorky Romany Košutkové neusiluje představit jednotlivé soubory, ale napříč jednotlivými cykly se soustřeďuje na výraznou linii, která se vine průběhem celé tvorby, hledáním přirozeného spojení člověka a přírody i duchovních a materiálních stránek světa.

Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Úprkova 2, Hodonín

4.2.—29. 3. 2015

www.gvuhodonín.cz

foto Jan Pohribný, Silencio

foto Jan Pohribný, Silencio

foto Jan Pohribný, Ztracen v ráji

foto Jan Pohribný, Ztracen v ráji

foto Jan Pohribný, Castelrigg

foto Jan Pohribný, Castelrigg

foto Jan Pohribný, Rozloučení

foto Jan Pohribný, Rozloučení

VÝSTAVY