Ivan Vala – (Ne) obyčejno fotografie

foto xy

Galerie Klatovy/Klenová připravilo na jarní měsíce výstavu velkoformátových zvětšenin Ivana Valy. V prostorách středověkého pukrabství hradu Klenová můžete až do 10. května shlédnout nejen nalezená a stylizovaná zátiší, které Ivan Vala nasnímal především velkoformátovými fotoaparáty.

Ivan Vala, kdysi student umělecké fotografie na pražské FAMU a dnes pedagog na Střední umělecko-průmyslové škole v Plzni proslul v předlistopadové době především výstavou, která byla postavena ze série aranžovaných fotografií různých modelů v té době ve velmi diskutabilních stylizacích. První představení tohoto výstavního souboru skončilo druhý den po vernisáži nejen svěšením a ukončením výstavy, ale také exemplárními postihy fotografovaných lidí – vyhazovem tehdejších studentů z pedagogické fakulty. V září roku 1989 tatáž výstava rozšířená o několik fotografií v pražském klubu Futurum vydržela pouhé tři dny, než ji autor  musel opět svěsit. Po listopadu 1989 byl Ivan Vala osloven, aby výstavu zopakoval na místě činu, tehdy už vydržela déle a přitáhla spoustu lidí, neb ti byli především zvědavi, co před listopadem tak moc zaujalo komunistické cenzory.

Na současné výstavě na hradě Klenová se představuje Ivan Vala především v introvertnější poloze. Nalezená a nazvětšovaná zátiší upoutávají svými nečekanými detaily, které jsou zachycené jen díky velkoformátové kameře, na niž byly nasnímány. Jednotlivé „plakátové“ fotografie vytváří spolu se středověkou síní prostor pro individuální nazírání nejen na „neobyčejno“ fotografie, ale i neobyčejno světa.

 

foto Ivan Vala

foto Ivan Vala

 

Ivan Vala se narodil v roce 1964 v Plzni kde žije dodnes. Nejdříve studoval na gymnáziu v Plzni (1978 – 1982). V letech 1983 – 1986 byl zaměstnán jako asistent kamery v Krátkém filmu Praha a od roku 1986 do roku 1989 pokračoval ve studiu na FAMU v Praze na katedře výtvarné fotografie.

Přes pětadvacet let se věnuje fotografii (převážně černobílé). Koncem 80. let vystavoval na skupinových výstavách (např. v Mnichově či Amsterdamu). V letech 1987 – 1989 měl v bývalém Československu zakázáno vystavovat a již probíhající výstavy byly svěšeny.

Od 90. let se věnuje také kresbě, objektu, grafice a užitému designu, v roce 1990 zakládá vlastní grafické, fotografické a designérské studio. V roce 1994 bylo jeho celkové zpracování knihy Jiří Kolář oceněno jako Kniha roku. Od roku 2005 působí jako pedagog v oboru fotografie a grafický design na Střední umělecko-průmyslové škole v Plzni.

 

Galerie Klatovy/Klenová

  1. 3.—10. 5. 2015

Purkrabství hradu Klenová, Janovice nad Úhlavou

www.gkk.cz

foto Ivan Vala

 

foto Ivan Vala

foto Ivan Vala

 

foto Jiří Strašek

 

VÝSTAVY