Fotografické soutěže – podzim 2016

foto Sarker Protick, ze série Of River and Lost Lands

Dejte o sobě vědět na mezinárodní úrovni. V následujících dnech jsou uzávěrky několika významných fotografických soutěží. V redakci časopisu FOTO se na ně snažíme pravidelně upozorňovat, ne vždy to však stíháme. Zde alespoň stručný přehled několika podzimních termínů.

 

British Journal of Photography International Photography Award – uzávěrka 20. listopadu

Jeden z předních magazínů věnujících se fotografii British Journal of Photography vyhlašuje již 11. ročník soutěže International Photography Award. Do 20. listopadu 2016 je možno prostřednictvím níže uvedeného webu zaslat až dvě fotografické série o 10 – 30 snímcích spolu s krátkým průvodním textem. V porotě usedne mimo jiné ředitel Photographers Gallery Brett Roggers a Simon Bainbridge, šéfredaktor British Journal of Photography a Michael Mack, zahladatel MACK Books.

Hlavní cenou pro vítěze je především samostatná třítýdenní výstava v galerii TJ Boulting v srdci Londýna, 5000 liber na produkci výstavy a hlavně publikování v British Journal of Photography, které s sebou přináší propagaci na opravdu celosvětové úrovni. Více na www.bjpipa.com.

foto June Calypso, ze série Jozce, vítezka IPA Award 2016 v kategorii série

foto June Calypso, ze série Jozce, vítezka IPA Award 2016 v kategorii série

 

FELIFA FoLA International Prize 2016 uzávěrka 12. listopadu

Soutěž pro ty, kdo v roce 2015 nebo 2016 vydali fotografickou knihu. Přihlásit se mohou jak fotografové samotní, tak redaktoři nebo nakladatelé. Vybrané knihy budou vystaveny na konci listopadu na 15. ročníku argentinské FELIFA Photobook Fair a vítěz obdrží peněžitou cenu v hodnotě 2000 dolarů. Podmínkou je, že kniha musela vyjít v nákladu větším než 50 kusů. V porotě usedne mexický fotograf Pablo Ortiz Monasterio, argentinská režisérka Lucrecia Martel a chilský fotograf a redaktor Luis Weinstein. Více na felifa.com.ar.

 

foto Pablo Ortiz Monasterio, Létat nízko, Mexico City, 1988

foto Pablo Ortiz Monasterio, Létat nízko, Mexico City, 1988

 

Viewbook Visual Storytelling Grant – uzávěrka 31. prosince

Viewbook Visual Storytelling Grant je nový grant, která se snaží nalézt nové způsoby, jak vizuálně vyprávět příběhy. Jak inovativně a zajímavě ukázat fotografickou práci širšímu publiku? Toť zásadní otázka v dnešní digitálně propojené době.

Porota ve složení Giuseppe Oliveiro (PHmuseum), Arianna Rinaldo (Cortona On The Move), Donald Weber (fotograf), Sarker Protick (člen VII Photo) a Tanya Habjouqa (fotograf) ocení hlavně projekty, které předvedou jedinečnou invenci, zapojí i veřejnost a zaměří se na téma „proměna/transformace ve fotografii“. Projekty, které reflektují náš svět, etiku, víru a chování. Cena ve výši 5000 dolarů může být udělena jednotlivým fotografům i skupinám fotografů, vizuálních umělců a je určena na pokrytí maximálně 50% nákladů na realizaci projektu.

Více na: viewbook.com/grant.

foto Sarker Protick, ze série Of River and Lost Lands

foto Sarker Protick, ze série Of River and Lost Lands

 

Luis Valtueña International Humanitarian Photography Award – uzávěrka 11.11.2016

Cena určená těm, kdo se věnují humanitární fotorgafii. Přihlašovat se může až 10 smímků, ať už tvoří sérii nebo ne, které se vztahují k humanitárním akcím, mezinárodní spolupráci, sociálnímu vyloučení, pošlapávání lidských práv, válečné konflikty, přírodní katastrofy, uprchlíci atp. Fotografie musí být pořízeny mezi lednem 2015 a říjnem 2016. Vítěz získá grant v hodnotě 6000 dolarů, který pokryje náklady na projekt, jehož výstupem bude minimálně 50 fotografií a 30 minutové video vztahující se k práci organizace Médicos del Mundo . Více na medicosdelmundo.es/premioluisvaltuena.

 

VÝSTAVY