manfred-heiting-czech-and-slovak-photo-publications-1918-1989

Fotografické publikace 1918 až 1989

manfred-heiting-czech-and-slovak-photo-publications-1918-1989

Rozsáhlý přehled českých a slovenských fotografických publikací připomíná sté výročí založení Československé republiky 28. října 2018. Kniha, jejímž editorem je Manfred Heiting, ukazuje nepřerušenou tradici vynikající umělecké tvorby a technické dokonalosti, která je vlastní české a slovenské fotografii. Čeští a slovenští fotografové a spisovatelé, typografové, knižní grafici a tiskaři se podíleli na zachycování krajiny, měst, kulturního dědictví, památek a života lidí s velkou pozorností a láskou ke své zemi – a vytvářeli tak jedinečnou kulturní identitu své země i během nacistické okupace a čtyřiceti let komunismu.

Kniha v devíti kapitolách zkoumá více než 800 publikací, vydaných od roku 1918 do roku 1989. Představuje práce více než 250 fotografů a grafiků včetně Alfonse Muchy, Josefa Sudka, Františka Drtikola, Jaromíra Funkeho, Jaroslava Rösslera, Zdenka Tmeje, Jindřicha Štyrského, Karla Teigeho, Ladislava Sutnara, Karla Plicky, Jana Lukase, Karla Hájka, Tibora Hontyho, Josefa Proška, Libora Fáry, Martina Martinčeka, Karola Kállaye, Jindřicha Štreita, Bohdana Holomíčka a Josefa Koudelky.

O knize

  • České a slovenské fotografické publikace 1918-1989
  • Autor: Manfred Heiting (ed.) a kol.
  • Počet stran: 516
  • Texty v knize jsou v anglické a české verzi
  • Vydává: Steidl Verlag
  • Distribuce: Torst
  • Cena: 3 199 Kč

manfred-heiting-czech-and-slovak-photo-publications-1918-1989

manfred-heiting-czech-and-slovak-photo-publications-1918-1989

manfred-heiting-czech-and-slovak-photo-publications-1918-1989

manfred-heiting-czech-and-slovak-photo-publications-1918-1989

manfred-heiting-czech-and-slovak-photo-publications-1918-1989

manfred-heiting-czech-and-slovak-photo-publications-1918-1989

manfred-heiting-czech-and-slovak-photo-publications-1918-1989

manfred-heiting-czech-and-slovak-photo-publications-1918-1989

 

VÝSTAVY