Dítě v současné české fotografii

Vendula Knopovová, Tři, 2009

Fotografie, které pomáhají pomáhat – právě vychází jedinečná sponzorská publikace, do které přispělo čtrnáct současných českých fotografů. Obsahuje čtyři desítky pohledů na děti a dětský svět. Výtěžek z prodeje knížky je určen Nadaci Naše dítě, tedy na pomoc dětem v nouzi.

Nápad se zrodil v komunikační agentuře B.I.G. Prague. Ke spolupráci na knížce přizvala agentura čtrnáct současných českých fotografů, které kromě Václava Jiráska, zakládajícího člena umělecké skupiny Bratrstvo, spojuje účast na výstavě Vnitřní okruh v současné české fotografii, která probíhala v kurátorském výběru prof. Vladimíra Birguse do letošního srpna v Městské knihovně v Praze a v listopadu byla reprízována v zúženém výběru v Domě umění v Bratislavě v rámci mezinárodního festivalu Mesiac fotografie.

Vendula Knopová, Tři, 2009

Publikace Dítě v současné české fotografii zeširoka zrcadlí toto jediné téma. Objevují se v ní téměř intimní obrázky vlastní rodiny například ve fotografiích Václava Jiráska, Dity Pepe, Anny Gutové, Libora Fojtíka nebo Barbory Kuklíkové, které zachycují jedinečné okamžiky s dětmi a rodičovskou lásku. Vtažení do děje, zaujetí, s jakým děti sledují pohádku, zobrazují snímky Sylvy Francové ze souboru Diváci. Vendula Knopová ve svém souboru Tři odkrývá životy svých mladších sester včetně dvou, které má její rodina v pěstounské péči. Jaroslav Kocián se v cyklu Sestry opírá o sociologické portréty a „stylizuje fotografované dívky do gest a mimických projevů, které symbolicky naznačují jejich povahy a vzájemné vztahy“.

S výraznou stylizací fotografií se setkáváme u Barbory Bálkové, jejímž neteřím můžeme závidět hry na divochy či ruskou zimu, u fotografie Michaely Čejkové, kterou nazvala Plakat nad rozlitým mlékem či snímku Juliany Křížové, v němž se hračka v podobě medvěda „stává symbolem samoty, odloučení, něčeho tak základního a přitom tak nedosažitelného, jako je lidská blízkost“.

Libuše Jarcovjáková, Malý princ, 1982

Dokumentárním charakterem se mezi čtyřicítkou fotografií, které knížka obsahuje, vyznačují ty od Libuše Jarcovjákové a Václava Podestáta. Libuše Jarcovjáková dlouhodobě dokumentuje život menšin v Československu, resp. Česku, a proto nepřekvapí, že právě její snímky zachycují žižkovské děti sedmdesátých let. Děti jsou také součástí cyklu Lidé fotografa Václava Podestáta, který vzniká od druhé poloviny 80. let.

Odlišnou techniku fotografie a svébytný přístup k tématu představují abstraktní snímky Jolany Havelkové. V cyklu Pravidelná dávka emocí zaznamenává vysvlečené a ledabyle pohozené oblečení svého syna, které se jedním gestem proměňuje ve zvláštní objekty.

Jolana Havelková, Pravidelná dávka emocí, 2002-2012

Knížku je možné objednávat na www.big-prague.cz nebo www.nasedite.cz.

http://www.big-prague.cz/cs/pomozte-nam-pomahat/informace-k-objednavce.ep/

 

VÝSTAVY