Boysplaynice NZM podzim 2017 / časopis FOTO

Dělat les – výstava Boysplaynice

Boysplaynice NZM podzim 2017 / časopis FOTO

Výstava Dělat les vychází ze současného stavu lesního hospodářství. Představuje
hlavní momenty lesní výroby, péče o les a těžby.

Obrazový materiál k výstavě vznikal po dobu jednoho roku. Stal se časovou komprimací stoletého cyklu lesa. Zachycuje proces pěstování stromu, moment kácení, přerod v materiál dřeva.

Výstava odráží kulturní chápání lesa. Procházíme krajinou lidských sídel, výstavními objekty, které svým obrazovým i konstrukčním charakterem odkazují k „chrámům“ naší civilizace. Fotografie zpochybňují neslučitelnost kultury s přírodou či umění s průmyslem. Představují les z pohledu lidských hodnot, jedná se o les hospodářský.

Důrazem na činnosti, které ovlivňují funkci lesů, otevíráme debatu nad charakterem lidského zásahu. Doufáme ve společenskou zodpovědnost a dlouhodobou koncepci  lesního hospodářství, která zachová komplexní význam lesa v přírodním i kulturním kontextu.

Výstavu můžete zhlédnout od 19. 9. 2017 do 31. 1. 2018 v Národním zemědělském muzeu v Praze.

Koncepce výstavy:
Jakub Skokan, Martin Tůma, Vendula Tůmová / BoysPlayNice
Vojtěch Dorňák, Luděk Szórád / Kloboucká lesní s. r. o.
Jan Mach, Jan Vondrák / Mjölk architekti

Fotografie:
Jakub Skokan, Martin Tůma / BoysPlayNice

Kurátorka výstavy:
Vendula Tůmová / BoysPlayNice

Architektonické řešení:
Jan Vondrák, Jan Mach / Mjölk architekti

Grafické řešení:
Lenka Mičolová

Realizace výstavy a instalace:
Radim Černín / Kloboucká lesní s. r. o.

Partneři výstavy:
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Designblok 2017
Lesnická práce
CZECHDESIGN
DesignMagazin
Radio1
časopis FOTO

Doprovodné programy a komentované prohlídky:
aktuálně na www.nzm.cz a www.delatles.cz

VÝSTAVY