David Rubinger – Izrael mým objektivem

26. březen 2000, papež Jan Pavel II u Zdi nářků

Už jen do čtvrtka můžete shlédnout velmi aktuální výstavu fotografií „Izrael mým objektivem“ na Staroměstské radnici v Praze.

Výstava ikony izraelské dokumentární fotografie Davida Rubigera představuje jeho fotografie z šedesáti let jeho aktivní kariéry. Ta se dotkla mnoha momentů blízkovýchodního konfliktu a umožnila mu setkávání s osobnostmi jako Ben Gurion, Jimmy Carter či Bruno Kreisky. Jeho fotografie Tři parašutisté stojící v němém úžasu před znovudobytou Zdí nářků z Šestidenní války r. 1967 je dodnes ikonickým symbolem jednoho z historických milníků Izraele. Výstava je rozdělena do tří sekcí: Jeruzalém – město tří náboženství, Osobnosti a Konflikt/migrace.

26. březen 2000, papež Jan Pavel II u Zdi nářků

26. březen 2000, papež Jan Pavel II u Zdi nářků

4.—24.7.2014

Staroměstská radnice, Staroměstské nám., Praha 1

Šimon Peres ve své knihovně

Šimon Peres ve své knihovně

 

Rubinger2 copy

VÝSTAVY