Czech Press Photo – čas zúčastnit se

foto Milan Jaroš

V měsíci září by měli zpozornět všichni fotografové věnující se novinářské fotografii. Do 30. září 2016 jsou otevřeny pomyslné internetové brány k nahrávání snímků do soutěže Czech Press Photo.

V tomto ročníku budou poprvé fotografie přijímány v elektronické podobě na následující témata. A to jak série, tak jednotlivé snímky.

 • Aktualita
 • Problémy dnešní doby
 • Každodenní život
 • Lidé, o kterých se mluví
 • Umění
 • Sport
 • Portrét
 • Příroda a věda
 • Lifestyle
 • Proměny Prahy

Většinu témat není třeba příliš představovat. Jen u některých je potřeba je více specifikovat. Do kategorie Umění je možno zasílat snímky filmu, divadla, hudby, akty, moderní umění, snímky z galerií, performancí, provokací či architektury. Do Lifestylu pak stylizované fotografie, módu, design, reklamu. A do Proměn Prahy práce ucházející se o grant Prahy CPP 2016, roční tvůrčí stipendium primátora Prahy.

Fotografie zasílejte pomocí internetového formuláře zde:

www.czechpressphoto.cz/cpp/prihlaska/

Vstupní poplatek 800 Kč od soutěžících bude použit na vytištění výstavních fotografií. Autoři vybraných fotografií na výstavu budou upozorněni a bude jim dána možnost být u tisku.

Soutěže se mohou zúčastnit fotografové s trvalým bydlištěm v České nebo Slovenské republice těmi pracemi, které vznikly pro publikační účely v době:

 • pro kategorii Aktualita (jednotlivé snímky i série) a jednotlivé snímky ve všech ostatních kategoriích v době od 01. 10. 2015 do 30. 9. 2016.
 • pro série (s výjimkou kategorie Aktualita) v době od 01.01. 2015 do 30.9. 2016, přičemž nejméně jedna fotografie ze série musí pocházet z období po 1. 10. 2015

Jednotlivých prací (přičemž jedna fotosérie se považuje za jednu práci) je možno poslat maximálně deset. Fotosérie může obsahovat maximálně 9 snímků vzájemně tematicky spjatých. Do soutěže nebudou přijaty snímky, které byly přihlášeny do minulého ročníku soutěže. Všechny fotografie musí být opatřeny názvem a přesným popiskem v češtině/slovenštině a ideálně i v angličtině.

Kompletní pravidla zde: www.czechpressphoto.cz/cpp/pravidla

Uzávěrka přihlašování snímků je 30. 09. 2016

Porota zasedne : 14. 10. 2016 – 16. 10. 2016

Tisková konference, kde bude představen užší výběr: 17. 10. 2016

Slavnostní ceremoniál předání cen a vernisáž výstavy CPP 2016: 21. 11. 2016

(ceny viz níže)

 

Budou uděleny následující ceny:

FOTOGRAFIE ROKU CZECH PRESS PHOTO 2016 – Titul „Fotografie roku“ je hlavní cenou soutěže. Bude udělen fotografii, kterou mezinárodní porota soutěže hodnotí nejvýš z hlediska novinářských kvalit (aktuálnosti, informativnosti, výmluvnosti, pohotovosti), má vynikající úroveň estetickou a symbolizuje závažné téma roku. Držitel ceny získává peněžitou odměnu 120 000 Kč a skleněnou plastiku Křišťálové oko.

CENY V SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍCH – V každé ze soutěžních kategorií mezinárodní porota určí nominace na vítěze kategorie a poté vítěze kategorie. Všichni vítězové jednotlivých kategorií získávají 20 000 Kč a diplom.

GRANT PRAHY CZECH PRESS PHOTO 2016 – Roční tvůrčí stipendium pražského magistrátu na fotografování proměn hlavního města na doporučení mezinárodní poroty osobně uděluje pražský primátor tomu z účastníků soutěže, jenž svou prací prezentovanou v soutěži a ukázkou projektu, který bude formulován v soutěžní přihlášce, poskytuje největší záruky profesionálního přístupu k danému projektu. Stipendium obnáší 120 000 Kč. Povinností držitele je po roce práce odevzdat pražskému magistrátu dvě paré souboru třiceti nejlepších fotografií pro archivní a výstavní účely.

CANON JUNIOR AWARDS – Cenu Shooting/Junior Star – cena pro objev roku v oblasti fotografie, pro mladé autory do 20 let napříč všemi kategoriemi. Firma Canon věnuje ceny v hodnotě 90 000 Kč.

Cena ČTK (České tiskové kanceláře) – se uděluje u příležitosti v rámci soutěže Czech Press Photo zpravodajské fotografii, která má výjimečné novinářské kvality – aktuálnost, pohotovost a výstižnost. Držitel ceny získává poukázku v hodnotě 80 000 Kč na zboží firmy Nikon nebo Canon dle vlastního výběru.

CENA UNHCR – Cena Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky se uděluje fotografii či sérii fotografií z České republiky či zahraničí zachycující co nejvýstižněji problematiku uprchlíků, tj. lidí, kteří museli opustit své domovy kvůli obavě z pronásledování. Držitel ceny získává 25 000 Kč.

CENA FOTONOVA – Cena profesionální laboratoře ve výši 25 000 Kč je určena na zhotovení a adjustaci samostatné výstavní kolekce držitele Grantu Prahy Czech Press Photo 2016 v laboratořích Fotonova.

CENA DĚTÍ – Bude udělena snímku, kterému dá dětská porota, sestavená Českým rozhlasem, nejvíce hlasů. Vítěz obdrží křišťálový objekt.

VÝSTAVY