Černobílé valéry – "O cenu Jaroslava Němce"

foto pro inspiraci © Diana Markosianová ze série Inventing My Father

Středisko volného času Rýmařov, Město Rýmařov  a Volné sdružení fotografů Rýmařov vyhlašují fotografickou soutěž Černobílé valéry – „O cenu Jaroslava Němce“.

Snímky v kategoriích „Příroda“, „Reportáž, dokument“ nebo „Volné téma“ lze do soutěže zasílat ještě do 15. 5. 2015. Vyhodnocení fotografií odbornou porotou v čele s Jindřichem Štreitem proběhne o týden později a vybrané, nejen vítězné snímky budou v průběhu června vystavené ve Středisku volného času v Rýmařově.

Podmínky účasti:

  • Soutěž není omezena věkem, zúčastnit se mohou všichni fotografové  amatéři a profesionálové.
  • Účastníci soutěže mohou zaslat jednotlivé fotografie nebo cyklus fotografií (max. 4ks fotografií),  v  počtu max. 3ks fotografií nebo cyklů v jedné kategorii. Pokud bude zaslán cyklus, je brán jako jedna fotografie, tzn. účastník může zaslat 3 cykly do kategorie, každý v počtu max. 4ks fotografií, celkem tedy 12 ks fotografií do jedné kategorie.
  • Do soutěže budou přijímány  pouze fotografie černobílé, vyvolané nebo v  tištěné podobě ( nezasílat CD či emaily s digitálními daty).
  • Formát fotografií minimálně  20×30 cm a větší.
  • Každá soutěžní fotografie musí být řádně označena na zadní straně jménem příjmením, plnou adresou autora, dále názvem snímku a kategorie.
  • Podmínkou účasti v soutěži je vstupní poplatek 90 Kč. (na poštovné pro zaslání fotografií zpět soutěžícím)
  • Zaslat na účet SVČ Rýmařov: KB č.ú. 19-7333290247/0100  nebo složenkou  typu C na adresu SVČ Rýmařov ( viz kontakt )..
  • Variabilní symbol uvést jméno soutěžícího.

Hodnocení soutěže:

Oceněni budou tři autoři v každé kategorii, tj. celkem 12 autorů částkami 1500 Kč, 1000 Kč, 500 Kč, + věcné ceny.
Dále porota udílí jednu hlavní cenu s finanční odměnou 2000 Kč a čestné  uznání s finanční odměnou 500 Kč a věcným darem.
Porota má právo některé místo neudělit nebo udělit např. 2 třetí místa apod.
Jelikož je výstava instalována 2 dny před vernisáží, není pořadatel schopen všem
zúčastněným dát včas vědět, zda jeho fotografie byly vybrány pro výstavu.

 

Kontakt na vyhlašovatele
JAKUB VALA
grafika.svc@seznam.cz

Adresa: SVČ Rýmařov
Okružní 10, 795 01 Rýmařov
Tel.: 554 211 410
www.svcrymarov.cz

Více na: http://valery.svcrymarov.cz/

foto pro inspiraci © Diana Markosianová ze série Inventing My Father

foto pro inspiraci © Diana Markosianová ze série Inventing My Father

 

foto pro inspiraci © Diana Markosianová ze série Inventing My Father

foto pro inspiraci © Diana Markosianová ze série Inventing My Father

 

VÝSTAVY