Bílá místa slovenské fotografie

Photoimago 2000_nahled

„Bílá místa slovenské fotografie – Kreativní komunikace profesorky Miloty Havránkové a jejích studentů 1972 – 2016“, tak zní celý název výstavy, kterou na začátek podzimu připravila Leica Gallery Prague.

text: TZ Leica Gallery Prague

Výstava „Bílá místa slovenské fotografie“ mapuje práce studen­tů, kteří prošli fotografickými ateliéry vedenými prof. Milotou Havránkovou od roku 1972 až po současnost, a to na Střední škole uměleckého průmyslu v Bratislavě, v Ateliéru výtvarné fo­tografie VŠVU v Bratislavě a v Ateliéru fotomédií na Akademii umění v Banské Bystrici.

Milota Havránková (*1945) je dosud jednou z nejvýraznějších experi­mentátorek v dějinách česko-slovenské inscenované fotografie. Po ab­solvování Střední školy uměleckého průmyslu v Bratislavě pokračovala ve studiu výtvarné fotografie na FAMU u profesora Jána Šmoka. Společ­ně s dalšími, dnes také úspěšnými fotografy (např. Jan Reich, Petr Si­rotek), absolvovala zde mezi prvními fotografii jako samostatný studijní obor.

Ve své tvorbě experimentuje, boří zažité tradice, svůj styl stále mění a vyvíjí. Věnuje se užité, módní i reklamní fotografii. Pro její tvorbu je příznačná nejen pestrost technologických, formálních i myšlenkových přístupů, ale i široký záběr uměleckých disciplín počínaje designem a módou, přes knižní ilustrace, interiérové monumentální fotografie v ar­chitektuře, malbu, fotografii na textil, inscenovanou a výtvarnou fotogra­fii až k experimentálnímu filmu. Od 80. let 20. století intuitivně předjímá zárodky počítačové a digitální obraznosti a na přelomu tisíciletí celkem přirozeně ve své tvorbě, ale i v pedagogické praxi, reaguje na nástup nových médií. „Ovlivnil mě film, takže jsem vnímala život skrze své před­stavy a iluze. Do mojí rodiny i přátel jsem promítala svoje vlastní cítění,“ říká umělkyně. Tvorba Miloty Havránkové je natolik nadčasová, že její přínos fotografii se doceňuje s velkým časovým odstupem zejména až v posledních letech.

Důležitým aspektem v profesním působení Miloty Havránkové je její pedagogická činnost na uměleckých školách. Přes třicet let působila na mladé studenty, svým originálním a inovativním způsobem výrazně ovlivnila několik generací umělců, mimo jiné fotografy tzv. Slovenské nové vlny. Studentům dávala volnost v jejich tvorbě a podporovala jejich individuální styl a tvořivost. K nejdůležitějším obdobím z její pedagogic­ké činnosti patří působení na Vysoké škole výtvarných umění v Bratisla­vě, kde v letech 1991 až 2007 vedla Ateliér výtvarné fotografie. Velkým pedagogickým úspěchem Miloty Havránkové je i fakt, že studenti se ne­snažili její styl napodobit, ale vytvořili si vlastní umělecký rukopis. Řada z jejích studentů je aktivních v pedagogické činnosti a i dnes formují současnou slovenskou fotografii.

Koncepce výstavního projektu je zaměřena na mapování klíčových posunů v jednotlivých obdobích a na uměleckých školách, především na vývoj média fotografie v kontextu aktuálních změn ve vizuálním umě­ní. Výstava představuje díla jejích studentů, z nichž mnozí jsou dnes významnými osobnostmi současné tvůrčí fotografie a často pedagogic­ky působí na uměleckých školách, ale zároveň i díla mladé generace. Součástí výstavy bude také ukázka textilního designu v prostorách ga­lerijní kavárny, který vytvářela Milota Havránková se studenty v rámci workshopu FOTOIMAGO.

Na výstavě budou zastoupena díla těchto fotografů:

Richard Bolčo, Tomáš Agat Błoński, Jana Hojstričová, Peter Ho­mola, Dominika Horáková, Marko Horban, Júlia Laufová, Silvia Saparová, Anton Sládek, Magda Stanová, Olja Triaška Stefano­vić, Ján Strieš, Mária Šimková, Jana Šturdíková a Miro Švolík.

Výstava je doplněna o projekci s ukázkami dalších děl studentů Miloty Havránkové, která nebyla vybrána pro výstavu v hlavní galerii.

9. 9.—20. 11. 2016

Leica Gallery Prague, Školská 28, Praha 1

www.lgp.cz

VÝSTAVY