Anton Podstraský 1939-2007

10832

Fronty na kola, nápisy „pivo není“ a „kofolu nemáme“. Nejen to s nádechem ironie v dobách budovatelského socialismu fotografoval Anton Podstraský, slovenský dokumentární fotograf, jehož ucelené životní dílo v těchto dnech představuje Leica Gallery Prague. Chcete-li zavzpomínat na rodící se sídliště, traktory vozící sochy sovětských vůdců, melancholii mléčných barů a odhalit odvrácenou stranu normalizace v černobílém dokumentu, zajděte se podívat, výstava trvá do 22. listopadu 2015.

text: TZ

Anton Podstraský se narodil  1. 4. 1939 v obci Pružina nedaleko Povážské Bystrice. Vyrůstal v rodině podomního obchodníka, už od dětství vypomáhal v rodinném hospodářství. Jako desetiletý onemocněl kostní tuberkulózou, jejíž následky snášel celý život. V letech 1955 až 1960 studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bratislavě, nejdříve v řezbářském a později ve fotografickém oboru, který také absolvoval. Vzápětí byl zaměstnán jako fotograf ve filmovém studiu Slovenského filmu v Bratislavě. Jako filmový fotograf zde působil 14 let a zdokumentoval vznik několika významných filmů z období 60. a začátku 70. let (My z 9.A., Boxer a smrť, Drak sa vracia, Tango pre medveďa, Panna zázračnica, Muž, ktorý luže, Ľalie poľné).

10855

Od roku 1974 byl zaměstnán pouze příležitostně, fotografoval pro Slovenskou národní galerii, Obvodní kulturní a společenské středisko Bratislava II., živil se také jako noční hlídač. Většinou působil jako fotograf na volné noze. Od druhé poloviny 60. let nejvíce snímků uveřejňoval v denním tisku (Smena, Večerník Bratislava) a v ilustrovaných časopisech (Nedeľná Pravda, Život, Roháč). V 70. letech byl čtyři měsíce vězněný za „hanobení republiky a jejího socialistického zřízení“. Soud mu nařídil také protialkoholní léčení v psychiatrické léčebně Galanta-Hody.
Do roku 1989 měl dvě samostatné výstavy – v prostorech redakce deníku Smena v roce 1969 a v Galerii R v redakci týdeníku Roháč v roce 1985. V roce 1971 byl uveřejněný jediný článek o jeho tvorbě v odborném periodiku: Fotografické dotyky Antona Podstraského (Fotografie 71, 1971, číslo 2) od Jaroslava Čiljaka. V publikaci Dejiny slovenskej fotografie (vydavatelství Osveta, Martin, 1989) mu věnoval její autor Ľudovít Hlaváč biografický medailon.

10845

Zanedlouho po společenských změnách v roce 1989 se objevila kolekce jeho fotografií na výstavě Šesťdesiate roky v slovenskej fotografii (Dom kultúry, Bratislava, 1990, kurátoři Aurel Hrabušický a Václav Macek). V roce 1995 natočil a režíroval Martin Gazík pro Slovenskou televizi v Bratislavě krátký životopisný medailon o Antonu Podstraském (v rámci cyklu Človek uprostred). V roce 1998 proběhla jeho autorská výstava Oko diabla – srdce cherubína v Dome kultúry Cultus v Bratislavě-Ružinově. Jeho tvorbě se začal více věnovat mladý posluchač Institutu tvůrčí fotografie v Opavě Miro Miklas a v roce 2007 napsal bakalářskou práci Anton Podstraský. Kronikář života. V roce 2006 Miklas připravil výstavu jeho fotografií v kavárně Next Apache v Bratislavě. V roce 2007 mu věnoval dva příspěvky na svém blogu anglický fotograf Andrew Hillard.

V posledních letech života Anton Podstraský začal trpět vážnými zdravotními potížemi. Na jaře roku 2007 mu amputovali nohu a zemřel o několik měsíců později, dne 21. 8. 2007 v Bratislavě. Za několik týdnů otevřeli ve Slovenské národní galerii v Bratislavě výstavu Stratený čas? Slovensko 1969–1989 v dokumentárnej fotografii, na které byl zastoupený početnou kolekcí fotografií. V prosinci 2011 se uskutečnila v galerii Photoport – centrum vizuálneho umenia v Bratislavě výstava Anton Podstraský. Synáčik ulice, kurátorsky připravená Filipem Vančem.
10848 10843 10832 10831

Kurátoři: Aurel Hrabušický, Filip Vančo

Leica Gallery Prague, Školská 28, 110 00 Praha 1

10. 9. — 22. 11. 2015

www.lgp.cz

VÝSTAVY