Akta erotika

josef_ehm

České centrum fotografie v Praze slaví v letošním roce dvacet let od svého založení.  Pro letní sezónu tohoto roku připravilo rozsáhlou výstavu s názvem AKTA EROTIKA.

text: upravená TZ

K vidění bude více než 400 fotografií od bezmála 150 autorů. Vedle známých jmen jako František Drtikol, Jan Saudek, Josef Ehm, Robert Vano, Taras Kuščynskyj či Peter Nagy, dotváří ucelenou kompozici vývoje aktu a erotiky ve i fotografie, jimiž se do této doby kochali spíše odborníci a kunsthistorikové a jejichž tvůrci neprávem zůstávali skryti zájmu široké veřejnosti.

Výstava je koncipována tak, aby předložila komplexní pohled na vývoj zobrazování nahého lidského těla ve fotografii od jejích samotných počátků v devatenáctém století až po současnost. Žena je samozřejmě nesmrtelnou inspirací umělců od počátku věků. Tato výstava však bude také obohacena o unikátní kolekci aktů mužských, které jsou také součástí umělecké fotografie. Aby bylo téma vyčerpáno zcela, organizátoři se nezalekli ani odvážnějšího zpracování erotiky, které však z pochopitelných důvodů bude od hlavní expozice odděleno a kam bude přístup pouze pro plnoleté. Nedílnou součástí „užití“ lidského těla je také komerce a reklama, aby bylo pojetí výstavy skutečně vyčerpávající, bude součástí výstavy i tato oblast, doplněná sociologickými a psychologickými komentáři odborníků z příslušných oborů.

Součástí tohoto projektu pak budou další doprovodné akce, jako fotografické workshopy, jejichž vedení se ujmou přední čeští a slovenští fotografové, besedy s tvůrci, fotografické soutěže či hudební vystoupení. V rámci výstavy budou vedle katalogu také vydány další publikace, včetně Mužského aktu ve fotografii či soubor ženských aktů F. Dostála Jak jsem potkal Evy.

1.7.—4. 9. 2016

Václavské náměstí 31, Praha 1

www.aktaerotika.eu

www.ccfprague.cz

 

 

 

 

VÝSTAVY