14 let Mělnického Vrkoče – úsměvné ohlédnutí

_1

Do 28. června 2012 probíhá v Mělnickém kulturním centru výstava, mapující historii a proměny místního folklórního sdružení Mělnický Vrkoč a folklóru na Mělnicku vůbec.

 

Člověk se často obrací k minulosti, aby věci zapomenuté byly opět nalezeny a připomenuty. V některých případech se stává, že jediným objeveným faktem je, že k nalezení nic není. Mělnický festival patří k těm šťastným. Podařilo se shromáždit spoustu střípků – staré ročenky mělnického folklorního souboru, novinové články a fotografie, díky kterým mohla vzniknout výstava o historii folklorních festivalů na Mělníku. Ovšem nic z toho by nebylo možné bez lidí, kteří jsou ochotni věci zaznamenávat, uchovávat a hlavně – poskytnout.

Jednou takovou dobrou duší je Jirka Čermák. Díky jeho všímavému oku se na naší výstavě můžete potěšit z krásných krojů, něžných dívčích tváří a nekonečné radosti z tance a zpěvu. Od roku 2002 během všech ročníků stál za objektivem, aby prchavé okamžiky historie – humorné i vážné, z jeviště i zákulisí – byly zachyceny a mohly zůstat v paměti pro další generace. Také mnohokrát po celodenním sledování souborů za tichých nočních hodin, kdy my jsme se veselili, tančili a zpívali, věnoval své úsilí a čas k tomu, aby si vystupující soubory mohly již v neděli odvézt vzpomínku na festival v podobě výběru fotografií na CD.

V souvislosti s letošní výstavou se nechal přesvědčit, aby si našel čas ponořit se do svého archivu a zavzpomínat. O prvních 11 letech setkání folklorních souborů na Mělníku, kromě krátké zmínky v ročenkách Jarošovců, nejsou žádné materiály. Až dosud. Díky Jirkovi Čermákovi Vám můžeme představit i vzpomínky na některé z těchto let a doplnit historii. Za to mu náleží respekt, obdiv a hlavně velké poděkování. Poděkování patří i Františku Synkovi z Folklorního sdružení ČR, o jehož pohled na festival z roku 2000 a 2002 se můžete na výstavě podělit. Samozřejmě díky patří i všem kamarádům, kteří provázeli festival mnoho let svými objektivy a své fotografie nám poskytli (Petr Valla, Luboš Vajner, Miloš Talaga, Šárka Kulhánková). Výstava je uspořádána v úzké spolupráci s nově vzniklým Mělnickým kulturním centrem – Mekuc.

Historie prvních 11 let

První ročníky „Setkání“ folklorních souborů na Mělníku byly organizovány Krajským kulturní střediskem v Praze jako regionální přehlídky souborů v rámci Středočeského festivalu ZUČ (zájmová umělecká činnost). V roce 1978 se poprvé toto setkání konalo pod názvem „Mělnický Vrkoč“ a od té doby tomu tak bylo každoročně, až do roku 1982. Pokus o obnovu byl v roce 1987 a ještě jednou v roce 1990. Pro nedostatek finančních prostředků se však v dalších letech již festival nekonal.

Historie 14 let od roku 1998

První „obnovený“ ročník se konal v roce 1998. V roce 1998 Folklorní sdružení ČR pořádalo na Mělníku Českou zemskou přehlídku dětských folklorních souborů, která se konala jako bienále. Pro Alenu Wolfovou, v té době vedoucí souboru Jarošovci, to byla příležitost k obnovení tradice mělnického festivalu. V roce 2000, když Alena Wolfová odcházela z pozice vedoucí souboru Jarošovci, oslovila kamarády a umělecké spolky na Mělníku a navrhla založení sdružení se stejným názvem, jako festival Členy Sdružení Mělnický Vrkoč se staly folklorní soubor Jarošovci Mělník, Sdružení rodičů a přátel dětského folklorního souboru Jarošáček Mělník, Regionální muzeum Mělník a Nové divadlo Mělník (to ukončilo svoje členství ve sdružení v roce 2007) a příznivci festivalu, jejichž řady se rok od roku stále rozšiřují. Základním úkolem sdružení se stalo obnovení, udržení a rozvíjení tradice tanečního a hudebního festivalu v Mělníku. Festival se od roku 2000 koná každý rok a sdružení je jeho hlavním pořadatelem. V roce 2009 obdrželo Sdružení „Mělnický Vrkoč“ plaketu Města Mělníka za významné přispění k rozvoji Města. Festival je členem FoS ČR.

V roce 2012 se koná 14. „obnovený“ ročník festivalu.

JUDr. Alena Wolfová, předsedkyně Sdružení „Mělnický Vrkoč“

VÝSTAVY