1+1 vstupenka zdarma

Gutehoffnungshütte_Oberhausen_D._1969_jpg_600x300_q85

Pojďte do Galerie Rudolfinum na výstavy Bernd & Hilla Becher: Doly. Hutě a Shirana Shahbazi: Takže znova. Při zakoupení společné vstupenky na obě výstavy získáte druhou vstupenku zdarma. Platí pouze při nákupu ve středu 9. 5. 2012 mezi 12. a 15. hodinou.

Bernd & Hilla Becher: Doly. Hutě.

22. 3. 2012 až 3. 6. 2012, velká galerie, kurátor: Petr Nedoma

Systematické dokumentaci průmyslových krajin se tito významní představitelé světové fotografie věnovali více jak čtyřicet let. Frontálně zachycené průmyslové budovy povýšili na autonomní estetické objekty, připomínající průčelí středověkých katedrál. Výsledkem soustavného fotografování dolů a hutí, vysokých pecí, plynojemů, vodojemů a vápenek je nejen svébytný typologický systém, ale i poutavá hra forem pečlivě sestavených sérií objektů a motivů. Bernd (1931–2007) a Hilla (1934) Becherovi jsou považováni za průkopníky konceptuální fotografie, kteří zásadně ovlivnili celou generaci německých fotografů, jejich žáků tzv. düsseldorfské fotografické školy (T. Struth, Candida Höfer, Thomas Ruff, Andreas Gursky, Jörg Sasse a další).

Shirana Shahbazi: Takže znova

22. 3. 2012 až 3. 6. 2012, malá galerie, kurátor: David Korecký

Autorka v poslední době kombinuje barevná a černobílá zátiší z geometrických útvarů nebo předmětů inspirovaných holandskými zátišími 17. století, jako jsou květiny a různé typy přírodnin, s fotografiemi ze svých starších cyklů, především portréty a krajinami. Shahbazi zde expresivním a přesto věcným způsobem vypráví jeden ze stěžejních příběhů umění: cestu obrazu od hyperrealistického napodobení skutečnosti ke geometrické abstrakci a nepředmětnosti. Díky osobitému přístupu k tématu můžeme její práci vnímat jako jeden z opačných pólů světa konceptuální fotografie, který reprezentuje souběžná výstava Bernda a Hilly Becherových ve velkých sálech Rudolfina.

Více informací o obou výstavách najdete na www.galerierudolfinum.cz.

VÝSTAVY